Kontakt:

H.C. RIVAL spol. s r. o. – výroba kontajnerov, výroba a montáž oceľových konštrukcií

Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č.: 2271/B
IČO: 30841445 – IČ DPH: SK2020328409

Mierová 268, 821 05 Bratislava Slovakia,
tel./fax:+421 2 452 41 133,
mobil: +421 903 727 954 (-955)
e-mail: hcrival@hcrival.sk
stránka: www.hcrival.sk


Copyright © 2011 H.C. RIVAL spol. s.r.o., Mierová 268, 821 05 Bratislava, tel.fax : +421 2 452 411 33, mobil: +421 903 727 954 (- 955), e-mail: hcrival@hcrival.sk