Technologická bunka RIVAL:


Technologická bunka RIVAL je samostatne stojaca konštrukcia dodávaná spravidla na stavby telekomunikačných objektov, kde sa do nich umiestni technické zázemie umožňujúce fungovanie telekomunikačnej stanice a rádiových vysielačov. Kontajnery sa dodávajú na stavby zmontované a kompletne vybavené "na kľúč". Priestory kontajnera sú po jeho uložení na miesto okamžite pripravené k užívaniu. Technologické bunky sa vyrábajú v rôznych dĺžkach, a šírkach, avšak každá verzia vychádza z toho istého konštrukčného riešenia. Je na zákazníkovi, aby si zvolil typ kontajnera, ktorý mu najviac vyhovuje, a naša výroba sa jeho požiadavkám maximálne prispôsobí.

Technologická bunka RIVAL

Typické rozmery používané vo väčšine prípadov sú vonkajšie rozmery:

3000 x 2435 x 2870 mm, resp. 3000 x 2435 x 2870

Taktiež ponúkame možnosť dodania dvoj- či viacmodulových kontajnerov, ktoré sú väčšinou dovezené v základných moduloch a zmontované na konečnom mieste osadenia, čo je výhodné v prípadoch viac vyťažených základňových staníc, kde základný kontajner už priestorovo nestačí.

Copyright © 2011 H.C. RIVAL spol. s.r.o., Mierová 268, 821 05 Bratislava, tel.fax : +421 2 452 411 33, mobil: +421 903 727 954 (- 955), e-mail: hcrival@hcrival.sk