Štandardná výbava kontajnerov:


- Samostatný svetelný a zásuvkový obvod elektroinštalácie privedený na miesto plánovanej rozvádzacej skrine
- Bezpečnostné dvere s petlicou na ochranu vložky pred poškodením
- Káblové prestupy typu ROXTEC
- Elektrostaticky vodivá podlaha

Výbava kontajnerov na požiadavku

Výbava na požiadavku:

- Vnútorné vybavenie – naše technologické kontajnery sa na žiadosť zákazníka môžu vybaviť káblovými roštmi, el. rozvádzačom, zabezpečovacou signalizáciou - alarmom, klimatizáciou, vetraním či vykurovaním.

- Ochrana strechy - pri osadení kontajnera na miesto, kde je predpoklad padajúceho ľadu (umiestnenie pod stožiarmi či popri budovách), na strechu dodávame aj strešnú ochranu proti ľadu.

- Schodíky, zábradlia – vstupné schody a ochranné zábradlia v závislosti od miesta osadenia

- Vnútorná stena, predsieň – technologické kontajnery sa zväčša dodávajú bez vnútorných deliacich stien, ktoré je možné vrátane vnútorných dverí objednať.

- Ďalšie konštrukčné zmeny – okná na obvodových stenách, iné vodotesné káblové prestupy, vonkajšie držiaky klimatizácie

- Nadstavby – možné je stohovanie kontajnerov, či montáž rôznych nadstavieb, samostatných stožiarov či iných konštrukcii na streche

- Špeciálne prevedenie – napr. chladiace boxy, skladové, sanitárne kontajnery

Copyright © 2011 H.C. RIVAL spol. s.r.o., Mierová 268, 821 05 Bratislava, tel.fax : +421 2 452 411 33, mobil: +421 903 727 954 (- 955), e-mail: hcrival@hcrival.sk