Dokumentácia:

Ku každému kontajneru dodávame revíznu správu elektroinštalácii, ako aj Potvrdenie o kvalite a záruke. Elektroinštalácia je v súlade s príslušnými STN a plne vyhovuje normám.

Výhody použitia:

Materiály použité pri výrobe kontajnera zabezpečujú jeho dlhú životnosť, pri minimálnych nárokoch o údržbu. "Výstavba" telekomunikačných staníc, kde sú umiestnené tieto technologické kontajnery, je rýchlejšia, nevzniká pri nej stavebný odpad, je jednoduchšia a ekonomickejšia.

Použitím kontajnerov sa je zabezpečená ochrana technológie, vhodná mikroklíma pre fungovanie zariadení - konštantná teplota, ochrana pred dažďom, mrazom, extrémnym teplom, pred poškodením či odcudzením technológie. Súčasne sa zvyšuje aj efektivita práce technických pracovníkov - počas práce s technikou sú chránení a vo vnútri kontajnera a môžu vykonávať svoju prácu v každom počasí.

Copyright © 2011 H.C. RIVAL spol. s.r.o., Mierová 268, 821 05 Bratislava, tel.fax : +421 2 452 411 33, mobil: +421 903 727 954 (- 955), e-mail: hcrival@hcrival.sk