Konštrukcia kontajnera:


Technologická bunka RIVAL

Technologická bunka RIVAL je vyhotovená ako montovaná konštrukcia, položená na pevný základ. Nosný rám je vytvorený z profilovaných ohýbaných plechov, na ktoré sú prichytené obvodové konštrukcie – sendvičové panely BRUCHA. Tieto stenové panely zabezpečujú vhodnú tepelnú izoláciu kontajnera.

Skladba stien – skladba sendvičových panelov BRUCHA:

  • profilovaný pozinkovaný plech bielej farby
  • minerálna vlna
  • profilovaný pozinkovaný plech bielej farby

Styčné škáry medzi nosnou konštrukciou a stenovými panelmi sú utesnené tmelom. Škáry pri styku samotných panelov v rohoch technologickej bunky sú prekryté z vnútornej strany rohovými lištami.

Stropná konštrukcia je rovnakej skladby ako steny. Konštrukcia strechy je prekrytá vyspádovaným pozinkovaným plechom.

Povrchová úprava technologických buniek je voliteľná. Vonkajším povrchom je obvykle vonkajšia stena sendvičových panelov, ktorý – rovnako ako aj rám kontajnera – môže byť podľa požiadaviek zákazníka farebne upravený polyuretánovou farbou vo vyžiadanom odtieni RAL.

V prípade väčších architektonických nárokov architektov alebo požiadaviek dotknutých úradov aby kontajner viac zapadol do okolitého prostredia, sme schopní na kontajner osadiť sedlovú strechu, vonkajší povrch kontajnera upraviť ako omietnutú konštrukciu, alebo kontajner obložiť drevom.

Technologická bunka Rival

Povrchová úprava technologických buniek je voliteľná. Vonkajším povrchom je obvykle vonkajšia stena sendvičových panelov, ktorý – rovnako ako aj rám kontajnera – môže byť podľa požiadaviek zákazníka farebne upravený polyuretánovou farbou vo vyžiadanom odtieni RAL.

V prípade väčších architektonických nárokov architektov alebo požiadaviek dotknutých úradov aby kontajner viac zapadol do okolitého prostredia, sme schopní na kontajner osadiť sedlovú strechu, vonkajší povrch kontajnera upraviť ako omietnutú konštrukciu, alebo kontajner obložiť drevom.

Technologická bunka Rival

Podlaha je uložená na krížových nosníkoch, čím objekt získava väčšiu tuhosť a potrebnú nosnosť (700kg/m2). V prípade potreby podlahu je možné ešte zosilniť, čím zvýšime možnosť bodového zaťaženia – napr. pod plánovaným umiestnením náhradných zdrojov. Nášľapnú vrstvu elektrostaticky vodivej plochy tvorí PVC.

  • PVC
  • Vodovzdorná preglejka hr. 22mm
  • Parozábrana
  • Minerálna vlna hr. 80mm
  • Pozinkovaný plech hr. 0,55mm

Vstupné dvere do technologickej bunky sú bezpečnostné (trieda T3) prípadne protipožiarno-bezpečnostné (pri špeciálnych objektoch), šírky 80cm. O umiestnení dverí (čelná stena, bočná stena) a ich rozmerov rozhoduje zákazník.

Kontajner ma na horných rohoch vytvorene oka na manipuláciu so žeriavom. Hmotnosť prázdneho kontajnera závisí od prevedenia a vnútorného vybavenia, ale je to cca od 1200 kg.

Copyright © 2011 H.C. RIVAL spol. s.r.o., Mierová 268, 821 05 Bratislava, tel.fax : +421 2 452 411 33, mobil: +421 903 727 954 (- 955), e-mail: hcrival@hcrival.sk