Špeciálne nadstavby a certifikáty:


Technologická bunka RIVAL

Nie všade je možné postaviť stanicu so samostatným stožiarom, a priľahlou plochou potrebnou na umiestnenie technologických skríň.

Pre také prípady je jedným z riešení umiestnenie nášho kontajnera s nadstavbou stožiara až do 30 - 35m, kde kontajner je ukotvený k vopred pripravenému základu.

Po modernizácii našich výrobných metód v roku 2009 bolo samozrejmosťou obnovenie protipožiarnych klasifikácií stien a stropu kontajnera, ako aj bezpečnostných dverí.

Klasifikácie Vám môžeme predložiť na požiadanie (č. klasifikácie FIRES-JR-026-10-NURS a FIRES-CR-036-10-AUPS2 – kontajner, FIRES-JR-025-10-NURS2 – protipožiarno-bezpečnostné dvere). Certifikát bezpečnostných dverí bol vydaný spoločnosťou CERTEST pod č. 00119/2008.

Copyright © 2011 H.C. RIVAL spol. s.r.o., Mierová 268, 821 05 Bratislava, tel.fax : +421 2 452 411 33, mobil: +421 903 727 954 (- 955), e-mail: hcrival@hcrival.sk